Danışmanlık Merkezi

Tel.: 069 / 27 29 99 97

Sizi memnuniyetle geri ararız.


  Hessen danışmanlık merkezi kimlere hizmet vermektedir?

  Danışmanlık merkezinin hizmetleri esas itibarı ile dine dayalı radikallikle ilgili konularda destek ve danışmanlık ihtiyacı olan herkese açıktır.

  Hessen danışmanlık merkezine şu durumlarda başvurabilirsiniz:


  Kurumunuzda dini sebeplerden gerginlikler ortaya çıkıyorsa.

  Çevrenizde dini bir anlaşmazlık ciddi bir boyut kazanıyorsa.

  Aşırılık yanlısı dünya görüşleri ile ilgili yardıma ihtiyacınız varsa.

  Çocuğunuzun, öğrencinizin veya arkadaşınızın radikalleştiğini düşünüyorsanız.

  Kurumunuzda dini temelli aşırılıkla mücadele konusunda danışmanlık veya eğitim ihtiyacı mevcutsa.

  Aşırı ideolojilerden veya radikal gruplardan ayrılmak istiyorsanız.